Ga naar de homepage
Wie zijn wij?
Bekijk ons aanbod bouwgrond
Bekijk ons aanbod nieuwbouwvilla's
Bekijk ons aanbod bestaande villa's
Neem contact met ons op
Bekijk de veel gestelde vragen
Links over Spanje en Marokko

Veel gestelde vragen => Een huis of bouwgrond kopen in spanje

Een huis of bouwgrond kopen in Spanje

Bij het kopen van een huis of bouwgrond in Spanje komen veel zaken op u af. Hieronder vindt u meer informatie over aspecten waar u rekening mee dient te houden.

Onroerend goed
Aankoopprocedure
Financiering
Additionele kosten
Belastingen
Hulp nodig?
Overige vragen

Onroerend goed
Het is belangrijk te achterhalen wie de grondeigenaar is en of het eigen grond of erfpacht betreft. In Spanje is van het grootste belang dat de verkoper ook de énige juridische eigenaar is en dat er geen hypotheken of schulden meer op het huis of op de grond rusten. Let ook op het opleveringsniveau van de woning. Dit kan casco (zonder keuken, badkamer, etc.) of turn-key (geheel afgewerkte woning). Als er sprake is van verplichte servicekosten en/of een vereniging van eigenaren, leg dan vast wat daarvoor wordt geleverd. Van welke voorzieningen kunt u desgewenst nog meer gebruik maken? Denk hierbij aan schoonmaak, bewaking, beheer en verhuur. Kijk goed wat de omgeving aan voorzieningen te bieden heeft en informeer op het gemeentehuis (Ayuntamiento) altijd naar de bestemmingsplannen. Daarin ligt vastgelegd wat de mogelijkheden van uw onroerend goed zijn, maar ook hoe de omgeving van uw huis er in de toekomst uit komt te zien. Wellicht zijn er plannen om een park in de omgeving aan te leggen, maar er kan ook een discotheek naast uw deur worden gebouwd.

Aankoopprocedure
Als u het juiste onroerend goed heeft gevonden en u wilt overgaan tot de koop, zal er overeenstemming moeten worden bereikt over de koopvoorwaarden. Hierbij is het verstandig om een juridisch adviseur in te schakelen. Deze kan ook uitzoeken of de verkoper tevens eigenaar is en of er geen schulden meer rusten op het onroerend goed en/of de grond. Voordat de koopakte wordt getekend, ondertekenen de koper en de verkoper meestal eerst een privé-contract (contrato privado) met de verkoper of de makelaar. Deze fase, de voorlopige koopovereenkomst, wordt ook wel eens overgeslagen, maar dient altijd opgemaakt te worden als er een deposito vooruit wordt betaald. De notariële akte van eigendom (escritura) wordt opgemaakt en gearchiveerd bij de notaris. Er zijn verschillende soorten escrituras. Het type dat gebruikt wordt, is afhankelijk van het soort transactie. Het verschil tussen de aankoopprijs, de aanbetaling en eventueel de hypotheek dient per bankwissel/cheque of bankopdracht te worden voldaan. Nadat het geld betaald is, ontvangt u van de notaris een duplicaat van de escritura waaruit blijkt dat u de nieuwe eigenaar van het onroerend goed bent. De originele akte wordt verstuurd naar het kadaster (registro de la propriedad) en daar wordt uw naam ingeschreven op de kadastrale akte. Pas op het moment dat de escritura is ingeschreven, bent u rechtmatig eigenaar. De leges en belastingen dient u binnen dertig dagen na de overdracht te hebben voldaan.

Financiering
Voor Nederlanders kan maximaal 70% van de taxatiewaarde gefinancierd worden. Indien de aankoopprijs lager is dan de taxatiewaarde wordt de aankoopprijs als referentie aan- gehouden. Grondstukken kunnen tevens gefinancierd worden tot 50% en uitzonderingswijze tot 60%. Bouwfinancieringen tot 70%.

Hogere financiering is mogelijk door een persoonlijke lening te combineren met een Spaanse hypotheek.

Aanvraag voorstel hypotheek
Bij het aanvragen van een hypotheek heeft u een aantal documenten nodig.

Particulieren:
- copy paspoort
- loonstrook
- belastingaangifte
- jaarafrekening
- overdrachtsakte woning nederland
- taxatierapport woning nederland (indien voor handen)
- schulden-opgave nederland (hypotheek/persoonlijke leningen)
- bankafschriften laatste 6 maanden
- bankreferentie
- overzicht effecten (spaarrekeningen,aandelen,obligaties)

Zelfstandigen/ondernemers:
- copy paspoort
- balans firma/bedrijf
- belastingaangifte firma/bedrijf
- copy uittreksel handelsregister firma/bedrijf
- certificaat accountant met indicatie onttrekking salaris firma
- bezittingen
- schulden
- bankreferentie
- eigendomsakte woning nederland
- taxatierapport woning nederland (indien voor handen)
- rekening afschriften laatste 6 maanden

Additionele kosten
Bovenop de koopsom komen nog kosten voor de koper, zoals notariskosten, belastingen en leges. Zorg dat u ook op de hoogte bent van eventuele kosten voor de aanleg van infrastructuur, elektriciteit, riolering, etc. Denk daarnaast aan vaste lasten zoals vermogensbelasting, gemeentelijke belastingen en verzekeringskosten. En houd er ook rekening mee dat er bij een eventuele verkoop, belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van het onroerend goed.

Belastingen
Wanneer u in Spanje een verblijfsvergunning heeft, bent u juridisch resident. Heeft u geen verblijfsvergunning, maar verblijft u wel meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje dan wordt u aangemerkt als fiscaal resident. Bij de aankoop van onroerend goed en bij inkomsten in Spanje krijgen zowel residenten als niet-residenten met de Spaanse fiscus te maken. De belastingen worden geheven door drie soorten overheden: de nationale, de regionale en de gemeentelijke overheid.

In Spanje kunt u onder meer te maken krijgen met de volgende belastingen:

- Vermogensbelasting (impuesto sobre el patrimonio). De aangifte hiervan moet zowel door residenten (over het wereldvermogen) als niet-residenten (over het vermogen in Spanje) worden gedaan. Naast de kadastrale waarde van het onroerend goed dient ook aangifte te worden gedaan van het gemiddelde banksaldo en de waarde van levensverzekeringen, aandelen, obligaties, luxe auto's en jachten. Voor de inboedel is een standaardtarief vastgesteld.
- BTW (IVA). Deze belasting betaalt u als u onroerend goed koopt van een persoon die dit beroepsmatig verkoopt of als u een huis laat bouwen door een projectontwikkelaar of aannemer. Afhankelijk van de situatie bedraagt deze belasting 7% of 16%.

- Overdrachtsbelasting (ITP: impuesto de tranmisiones patrimoniales). Deze bedraagt 6% en wordt geheven bij aankoop van een huis van een particulier.
- Onroerend goed-belasting. Het basistarief hiervoor bedraagt 0,4% van de kadastrale waarde voor een finca urbana en 0,3% voor een finca rustica. Gemeentes hebben het recht om dit percentage binnen een bepaalde marge te verhogen.

- Plusvalia. Deze belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van de bebouwde grond (dus niet voor de opstal). De gemeente heft de plusvalia wanneer het onroerend goed van eigenaar verwisselt. Deze heffing wordt in principe betaald door de verkoper, tenzij anders overeengekomen. Het is belangrijk goede afspraken te maken over de betaling van deze belasting.

- Vermogenswinstbelasting. Deze belasting moet worden betaald over de waardevermeerdering van het onroerend goed bij verkoop. Een aantal zaken kan worden afgetrokken, zoals de IVA, de ITP, 75% van de plusvalia, de notariskosten en de woningverbetering (alleen met declation de obra nueva). Deze wordt continue aangepast. Houd dus rekening met recente veranderingen.

- Bouwbelasting (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras). Deze gemeentelijke belasting wordt geheven over alle bouwwerkzaamheden, waarvoor een bouwvergunning verplicht is. Het basistarief is 2%, maar dit kan afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente worden verhoogd. Het percentage wordt berekend over de werkelijke bouwkosten en de aanvrager van de vergunning betaalt de heffing.

- Declaration obra nueva. Deze belasting betaalt u bij de oplevering van nieuwbouw. Er wordt dan een notariële akte (escritura) opgemaakt van de nieuwbouw en deze wordt ingeschreven in het kadaster. De belasting is 0,5% van de kadastrale waarde van het object.

- Inkomstenbelasting (impuesto sobre la renta de las personas fisicas). Wanneer u als fiscaal ingezetene wordt beschouwd, betaalt u inkomstenbelasting in Spanje. U wordt als fiscaal ingezetene beschouwd als u meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft, als het middelpunt van uw levensbelangen zich in Spanje bevindt of als uw echtelijke partner en/of kinderen die financieel van u afhankelijk zijn ingezetenen zijn van Spanje.

- Locale belastingen (Tasas). De locale heffingen verschillen per gemeente. Deze belastingen worden geheven over de afgifte van vergunningen, het ophalen van huisvuil, de riolering, etc. De gemeente kan ook een bijdrage vragen voor diensten die op verzoek van burgers worden geleverd (precios publicos), zoals het ophalen van grof vuil, het regelen van parkeerrestricties en het schoonmaken van privé-wegen. Daarnaast kan er extra belasting worden geheven over de waardestijging van onroerend goed door de verbetering van de infra structuur (contribuciosnes especiales).

Hulp nodig?
Exclusive Property kunt u in contact brengen met juridische en fiscale specialisten. U wordt professioneel en in de Nederlandse taal begeleid in het totale traject;

- opstellen hypotheek akte
- begeleiding bij de notaris
- afhandelen inschrijving woning register
- inschrijving hypotheek register
- betaling overdrachtsbelasting
- betaling notaris voor opstellen aktes
- verzekering woning
- openen rekening courant
- taxatie woning

Wilt u meer informatie over juridische en fiscale specialisten? Neem contact met ons op

Overige vragen
Al uw overige vragen beantwoorden wij u graag persoonlijk.Meer specifieke en object georiënteerde vragen zijn pas te beantwoorden als uw wensen goed in kaart zijn gebracht. Neem contact met ons op

Veel gestelde vragen => Een huis of bouwgrond kopen in spanje

 

Bouwgrond in Spanje, Bouwgrond in Italië, Bouwkavels in Marokko,
villa's in Spanje, villa's in Italië, villa's in Marokko, Nieuwbouw villa's in Italië, Marokko en Spanje